O mnie

Kim jestem i czym się zajmuję

Z wykształcenia jestem psychologiem, seksuologiem, terapeutą

Jako terapeuta przyjmuje w gabinecie pacjentów indywidualnych, nastolatków, rodziny, pary. Zajmuję się takimi problemami jak: 
- konflikty i problemy adaptacyjne w rodzinie, w parze,
- zaburzenia zachowania nastolatków, zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
- zaburzenia afektywne (m. in. depresja, depresja dwubiegunowa), 
- zaburzenia lękowe (np. lęki społeczne, lęki uogólnione), 
- nerwice (wegetatywne, natręct, neurasteniczne, histeryczne),
- zaburzenia osobowości
.

Pracuje również z osobami doświadczonymi uzależnieniem, współuzależnieniem, agresją, przemocą. Konsultuje Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) i DDD, osoby posiadające myśli oraz zachowania samobójcze. Prowadzę konsultację i terapię majacą na celu podniesienie motywacji i zmianę zachowania.
 

W gabinecie psychologiczno -  seksuologicznym przyjmuję:

- mężczyzn którzy mają: zaburzenie erekcji (problemy ze wzwodem, niepełny wzwód, okresową lub stałą impotencję, problem z libido), zaburzenie ejakulacji (przedwczesny wytrysk, przedwczesne dochodzenie), bolesne stosunki, problemy z obawą, niepewnością, problemy ze wstydem z samooceną w życiu seksualnym, partnerskim,

- kobiety u których występuje: brak satysfakcji w życiu seksualnym (brak orgazmu, brak przyjemności, brak zadowolenia w życiu seksualnym), zaburzenia takie jak: dyspareunia, pochwica  (bolesne stosunki, trudność z doświadczeniem penetracji, podjęciem współżycia), wstyd, niska samoocena, obawa związana z życiem intymnym, problemy partnerskie,

- pary i rodziny doświadczające trudności w porozumiewaniu się,
w życiu intymnym,

- osoby LGBTQF posiadające trudności w życiu osobistym 
i partnerskim,

- osoby których problemem jest: parafilia, ego dystonia, zaburzenia tożsamości płciowej.

Szkolenia i warsztaty:

Prowadzę również działalność szkoleniową, profilaktyczną.

Wśród moich klientów znajdują się: nauczyciele, rodzice, kadry pedagogiczne terapeuci podnoszącą kwalifikacje w pracy z grupami w tym z grupami młodzieżowymi, które podejmującą zachowania ryzykowne, takie jak: używanie środków psychoaktywnych (alkohol, papierosy, marihuana, amfetamina, kleje, leki, itp.), agresja, przemoc, hazard, samookaleczanie się, seks, pornografia, nadmierne korzystanie z internetu, gier, wagary, kradzieże, itp.  

  • z rodzicami nastolatków i dzieci, które mają: trudności z zachowaniem, z adaptacją w szkole oraz w środowisku rówieśniczym,    
  • z nauczycielami, wychowawcami w różnych placówkach zajmujących się opieką i wspieraniem młodzieży,      
  • z dorosłymi, którzy chcą wiedzieć jak komunikować się dziećmi, nastolatkami, jak stawiać granicę, budować kontakt, wspierającą relacje, jak motywować do zmiany zachowania, jak rozmawiać na trudne tematy: nadużywanie, seks, agresja, itp.,   
  • prowadzę zajęcia dla uczniów w ramach wzmacniania czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi  (asertywność,  radzenie  sobie z emocjami,
    z presją koleżeńską, stresem, jak ustrzec się przed uzależnieniem, planowanie własnego zawodu, rozwoju, podejmowanie decyzji, szybka nauka, trening twórczości). 
        

 

Pracowałem również z cudzoziemcami, uchodźcami, migrantami w ramach problemów adaptacyjnych w nowym środowisku kulturowym, realizując programy w organizacjach pozarządowych.                                                   

W ramach działalności zawodowej pisze programy edukacyjne, prowadzę badania dotyczące czynników chroniących i czynników ryzyka uzależnień wśród młodzieży. Piszę i realizuję projekty z grantów Komisji Europejskiej, ONZ, Szwajcarskiego Grantu Blokowego, biorę udział w audycjach Radia Kraków Pierwszy krok. W ramach stażu pracy posiadam ponad cztery tysiące godzin działalności trenerskiej, konsultacyjnej oraz terapeutycznej.

Moja praca szkoleniowa, psychologiczna, seksuologiczna oraz terapeutyczna podlega superwizji. Innymi słowy korzystam z konsultacji u specjalistów, którzy są ode mnie starsi stażem zawodowym, posiadają większe doświadczenie i są osobami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.