Szkolenia

Pracuje jako psycholog, trener w środowiskach oświatowych, organizacjach i firmach od ponad siedmiu lat. Prowadzę warsztaty z młodzieżą, dorosłymi. Mam na swoim koncie ponad 5000 godzin szkoleniowych, które realizowałem w postaci warsztatów, wykładów, seminariów, zajęć focusowych. Dzięki tworzeniu i wdrażaniu systemowych projektów edukacyjnych, szkoleniowych poznaje różne środowika i organizacje zarazem z perspektywy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz z punktu widzenia pracowników, pracodawców. Taka forma pracy plus stała superwizja pozwala mi na zobiektywizowanie wiedzy, rzetelne jej wdrażanie oraz ciągłe doskonalenie narzędzi w pracy.

Nauczyciele i wychowawcy 

Dialog Motywujący w pracy z uczniem 
Dialogi Motywujący we współpracy z rodzicem 
Jak motywować uczniów do zmiany zachowania i nauki?
Skuteczna praca z nastolatkiem – nowe narzędzia pracy indywidualnej i pracy z grupą 
Techniki szybkiej i skutecznej nauki 
Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi i przemocowymi wśród uczniów
Mediacje rówieśnicze
Początkujący wychowawcy – "Jak ustawić sobie grupę?"
Trening kreatywności 
Dlaczego praca mnie frustruje? Profilaktyka wypalenia zawodowego dla nauczycieli 
Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w wychowaniu nastolatków (środki psychoaktywne, uzależnienia behawioralne, zachowania agresywne, wagary, itp.) 
Profilaktyka wczesnej inicjacji seksualnej
Jak rozmawiac na tematy dotyczące rozwoju seksualnego z uczniami?

Rodzice

Dialog motywujący w pracy z dzieckiem
Rozmowy na trudne tematy (agresja, seks, narkotyki, uzależnienia, i in.)
Dlaczego moje dziecko nie chce się uczyć? – przyczyny i motywacja
Być wystarczająco dobrym rodzicem
Jak porozumieć się ze zbuntowanym nastolatkiem? 

Dla organizacji i firm 

Dialog Motywujący w pracy z pacjentem i klientem
Rozmowa motywująca w nurcie humanistycznym 
Motywacja grupy do współpracy w duchu Dialogu Motywującego
Diagnoza potencjału zespołu i jego potrzeb rozwojowych 
Trening umiejetności managerskich w pracy z trudnym zespołem