CV

Moje CV

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim i studia podyplomowe Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Studiowałem również socjologię i dziennikarstwo.
 

Staże i praktyki:

 • Oddział Zaburzeń Emocji i Nastrojów Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 
  Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego, 
 • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia 
  Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 • Ośrodek Profilaktyki Edukacyjnej i Ośrodek Twórczej Edukacji Grupa OTE Kangur, Kraków,

 

Dotychczasowa praca i współpraca:

 • Centrum Terapii Promitis – psycholog, seksuolog,
 • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie – psycholog, trener,
 • Towarzystwo Interwencji Kryzysowej w Krakowie – koordynator, trener,
 • Europejski Instytut Edukacji Engram– trener, szkoleniowiec,
 • Zakład poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim – trener,
 • Stowarzyszenie Integracja – trener, socjoterapeuta,
 • Ośrodki dla uchodźców w Warszawie Łomży i in. – szkoleniowiec.

 

Szkolenia, kursy:

 • Studium Dialogu Motywującego, Akademia Motywacji i Zmian
 • 4 – letni kurs psychoterapii – Ośrodek Szkoleń Systemowych,
 • Szkoła Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych STER- Fundacja Falochron,
 • Mediacje Rodzinne – Stowarzyszenie Psychologiczno-Pedagogiczne Antidotum,
 • Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami –  program edukacji antydyskryminacyjnej – Fundacja Autonomia,
 • Narzędziownia procesowa – Stowarzyszenie Narzędziownia,
 • Racjonalna Terapia Zachowania – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.


Uczestniczyłem w szkoleniach prowadzonych przez:

 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Grupa OTE Kangur,
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków,
 • Uniwersytet Medyczny w Warszawie,
   

Wystąpienia i publikacje:

 • Przejawy psychopatologii jednostki w środowisku miejskim,
 • Satysfakcja z życia seksualnego Dorosłych Dzieci alkoholików,
 • Samooocena i inteligencja emocjonalna Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • Wpływ pornografii na kształtowanie tożsamości w rozwoju psychochoseksualnym adolescentów i młodych dorosłych,
 • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce uzależnień młodzieży w wieku gimnazjalnym.
   

Zainteresowania:

podróże na wschód,  reportaże, speleologia, taniec towarzyski, kuchnia