Cennik

Konsultacja, sesja indywidualna (45-50 min.)
- 140 zł. – 180 zł. (cena zależna od miejsca wizyty)

Konsultacja, sesja dla pary, rodziny (50 min.)
- 170 zł. – 250 zł. (cena zależna od miejsca wizyty)

Spotkanie w miejscu klienta (indywidualne/para, rodzina)
- 250 zł.

Szkolenia 
- cena uzależniona od wielkości grupy, miejsca organizacji i tematyki (orientacyjna cena szkolenia – 150 złotych od uczestnika za jeden dzień szkoleniowy w grupie 12-15 osobowej)

 

Konsultacje dla osób posiadających trudną sytuację egzystencjalną lub nieuregulowaną sytuację prawną w Polsce (imigranci, uchodźcy, mniejszości narodowościowe, etniczne, seksualne, religijne)
- bezpłatnie lub forma wynagrodzenia do uzgodnienia