Praktyka

Praca psychologa, seksuologa, terapeuty

Udzielam konsultacji i pomocy w obszarach związanych z problemami życia emocjonalnego, seksualnego, parterskiego, rodzinnego,  kobietom i mężczyznom. Prowadzę również psychoterapię osób które tego typu oddziaływać potrzebują. Nurt pracy, który preferuje związany jest ściśle z humanistycznym podejściem do pacjenta/klienta. Opiera się on na poszanowaniu granic pacjenta, empatii, oraz na słuchaniu i uwzględnianiu jego perspektywy. Znany jest mi również paradygmat psychodynamiczny i poznawczo-behawioralny. Priorytetem i podmiotem w podejmowanych oddziaływaniach jest dla mnie pacjent i zgłaszane przez niego trudności. Sposób pracy z pacjentem dostosowuję do indywidualnych trudności i potrzeb. Pracuję z poszanowaniem dyskrecji i światopoglądu zgłaszających się do mnie osób. Nie narzucam sposobu pracy, który wykracza poza możliwości, zdolności i system wartości osoby. Pracuję z kobietami, mężczyznami, parami, osobami o orientacji hetero-, homo- oraz biseksualanej i aseksualnej. Przyjmuję również pacjentów z zaburzeniami tożsamości seksualnej i zaburzeniami preferencji seksualnych.

 

Pierwsza wizyta

Dla części zgłaszających się do mnie pacjentów/klientów pierwsza wizyta może wiązać się z dużym napięciem wynikającym ze wstydu, obawy, minionych doświadczeń. Zdaję sobie sprawę, że dla jednych mówienie o intymnych tematach z życia osobistego, zdrowotnego może nie sprawiac problemu, a dla innych wiązać się może z wieloma trudnościami. Przebieg pierwszej wizyty/spotkania polega na zebraniu wywiadu, który pomoże mi postawić adekwatną diagnozę. Jako specjalista jestem zainteresowany tym jak pacjent przeżywa i rozumie zgłaszany przez siebie problem. Zadaję pytania, które pozwolą sprawdzić czy opisywane trudności mają podłoże biologiczne, psychologiczne, partnerskie. Na wizycie pytam o czas trwania, przebieg trudności, okoliczności dostrzeżenia pierwszych dolegliwości, podejmowane dotychczas próby zaradcze. Bardzo istotna w adekwatnej ocenie problemu jest również sytuacja życiowa, zawodowa, partnerska, sprawy związane z edukacją, pierwsze doświadczenia, dotychczasowe relacje i ich przebieg, doświadczane problemy uczuciowe oraz emocjonalne.

Obszary mojej pracy:

 • Relacje partnerskie i rodzinne
  (konflikty, agresja, trudności w życiu intymnym, problemy wychowawcze, itp.
 • Problemy seksuologiczne
  (brak satysfakcji seksualnej, problem z erekcją, orgazmem, przedwczesny wytrysk, dyspareunia, pochwica)

   
 • Mniejszości seksualne
  (problemy psychologiczne osobiste i partnerskie LGBTQF)

   
 • Nietypowe zachowania
  (agresja, uzależnienie od seksu, pornografii, przemoc seksualna, parafillie, zaburzenia tożsamości seksualnej, itp.)

   
 • Konsultacja dla rodziców, nauczycieli oraz młodzieży
  (wsparcie dla rodzica nauczyciela w działaniach wychowawczych i podejmowaniu trudnych tematów, praca z młodzieżą z zachowaniami ryzykownymi

   
 • Coaching
  (podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności w życiu partnerskim, intymnym)

   
 • Cudzoziemcy
  (problemy adaptacyjne w nowej kulturze)