Współpraca

 •  Popularyzacja wiedzy

  Osoby i organizacje zainteresowane współpracą w ramach popularyzacji tematów: psychoterapia, psychologia, profilaktyka, uzależnienia, życie seksualne, aktywne formy edukacji w ramach inicjatyw typu: konferencja, działalność badawcza, panel dyskusyjny, spotkanie fokusowe, publikacja i in.).
   

 • Pisanie i realizacja projektów

  Osoby, organizacje, instytucje, które chcą  współtworzyć: event (wydarzenie), publikacje, film, pisanie i realizacja projektu w obszarach problematyki grup mniejszościowych, seksualnych, dyskryminowanych, upowszechnianiem wiedzy z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym (m. in. agresja, przemoc, uzależnienia) itp.
   

 • Działalność społeczna

  Osoby, które interesuje działalność społeczna, zdobywanie doświadczenia, upowszechnianie wiedzy, wspieranie grup mniejszościowych, staż, praktyka.
   

 • Działalność komercyjna

  Osoby i firmy zainteresowany zamieszczeniem reklamy, ogłoszenia, oraz współpraca w ramach realizacji takich działań jak: poradnictwo, terapia, szkolenia, komercyjna publikacja, eventy, itp.